CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG MỚI NHẤT

UPDATE CHÍNH SÁCH MỚI CHO CẢ 3 TÒA W1, 2, 3

Tặng 10 năm phí dịch vụ có thể giảm trừ trực tiếp vào giá bán ( trước VAT + KPBT) với các mức:

+ 70 triệu đối với căn 1 phòng ngủ

+ 140 triệu đối với căn 2 phòng ngủ

+ 190 triệu đối với căn 3 phòng ngủ

+ 230 triệu đối với căn 4 phòng ngủ

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Tiến độ thanh toán đối với tòa W2, W3

Tiến độ thanh toán đối với tòa W1 và tầng văn phòng tòa W2