Category "TIN TỨC"

Căn hộ SOHO D’.Capitale

Căn hộ SOHO D’.Capitale

  Khi cả khách hàng và nhà đầu tư còn chưa hết ấn tượng bởi dự án có cùng lúc sự tham gia của cả 3 tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, bất động sản ở Việt Nam [...]

Chi tiết