Category "DỰ ÁN KHÁC"

VINHOMES GREEN BAY MỄ TRÌ

VINHOMES GREEN BAY, VỊNH XANH TRONG LÒNG PHỐ Tháng 7 này sẽ có sự kiện gì? Đó là sự kiện mở bán tòa G3 Vinhomes Green Bay Mễ Trì, với sức nóng chưa vơi của 2 tòa G1,G2 thì đây được xem [...]

Chi tiết